jak-dorobic.pl

biznes, praca, finanse

urlop wychowawczy a staż pracy
Finanse

Urlop wychowawczy a staż pracy, czy jest wliczany i jakie są jego zasady?

Urlop wychowawczy bierze rodzic, który bez przerywania ciągu pracy chce swobodnie opiekować się swoim dzieckiem. W przypadku małego dziecka, można z takiej opcji skorzystać aż do jego 6 roku życia. Natomiast gdy dziecko jest chore lub niepełnosprawne, urlop wychowawczy obowiązuje do lat 18, ale tylko może on trwać przez 36 miesięcy. Pracownik przez cały czas posiada ubezpieczenie społeczne, mimo, że nie pobiera wynagrodzenia od pracodawcy. W tym czasie składki opłaca ZUS, a nie pracodawca, jak również pracownik nie traci prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, rentowego i emerytalnego.

Czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy?

Patrząc na powyższe zapisy, od razu ma się wiele wątpliwości, a podstawowa z nich to odpowiedź na pytanie, jak ma się urlop wychowawczy a staż pracy. Czy urlop wychowawczy zostaje zaliczony do stażu pracy?
W tym wypadku wątpliwości nie są bezpodstawne, bowiem sytuacja jest taka, że wszystkie składki są opłacane, a obowiązek pracy nie został przerwany. Jednak pracownik nie świadczy pracy swojemu pracodawcy. Jak więc jest naprawdę?
Art. 186 Kodeksu pracy mówi o tym, że jak najbardziej, urlop wychowawczy zostaje wliczony do stażu pracy, warunkiem jest tylko powrót rodzica do danej pracy. Oznacza to więc, że czas przebywania rodzica na urlopie wychowawczym zostanie mu zaliczony w dniu jego zakończenia, czyli w momencie powrotu.

Dlaczego tak ważne jest by urlop wychowawczy zaliczyć do stażu pracy?

Staż pracy jest bardzo istotny, na jego podstawie wlicza się bardzo wiele podstawowych świadczeń. Obliczany jest staż do emerytury, renty, do wszelkiego rodzaju dodatków stażowych, urlopu wypoczynkowego, nagród jubileuszowych, premii, odpraw czy innych świadczeń, które dodawane są do wynagrodzenia.
Posiadanie jak największego stażu pracy znacznie procentuje w wielu różnorodnych sytuacjach. Urlop wychowawczy bywa długi i szkoda by było marnować lat, które mają wpływ na wiele spraw związanych z wynagrodzeniem.

Bez obaw

Osoby, które zdecydują się na przebywanie na urlopie wychowawczym powinny pozbyć się wszelkiego rodzaju obaw. W czasie kiedy opiekują się swoim dzieckiem nie przynależą się im żadne premie ani nagrody, na ten czas urlopowania jest to wszystko zamrożone. Natomiast gdy wracają do pracy wszystko, co jest im należne, jest naliczane.
Również, co jest ważne, takie osoby w trakcie trwania urlopu nie mogą otrzymać wypowiedzenia z pracy. Są one pod takim parasolem ochronnym, który zapewnia im maksimum bezpieczeństwa. Dodatkowo mają okazję do opieki nad swoim dzieckiem.