Tutaj jesteś

Cash czy udziały – które programy motywacyjne dla pracowników są najkorzystniejsze?

13 października 2020 Rozwój osobisty


Podstawowym celem wprowadzenia programów motywacyjnych dla pracowników firmy jest zmobilizowanie ich do zwiększonej aktywności zawodowej. Dzięki temu firma odnosić będzie konkretne zyski finansowe, co oczywiście przełoży się na jej wyższą rentowność.

Rodzaje programów motywacyjnych

Zdecydowana większość spółek wprowadza jedynie dwa typy programów motywacyjnych dla pracowników. Chodzi mianowicie o:

– Model typu Cash, który polega na zaproponowaniu pracownikom wyższego wynagrodzenia, w zamian za osiągnięcie określonych celów zapisanych w umowie.
– Model udziałowy – w którym pracownik uzyskuje możliwość objęcia konkretnych stanowisk w nowych udziałach firmy. Model ten stosuje się zwłaszcza w prężnie rozwijających się spółkach.

Obydwa modele mają swoje wady i zalety. Ich cechą wspólną jest to, że zasady uzyskania konkretnych premii (w dowolnej formie) powinny być jasno określone w umowie o pracę lub w aneksie do niej. Dzięki temu pracownik wie, co ma zrobić, by jeszcze więcej zarobić.

Programy motywacyjne a furtki prawne

Wszystkie programy motywacyjne dla pracowników powinny być tak skonstruowane, by dawały one możliwość skreślenia wybranej osoby z programu, jeśli jej wynik był uzyskany w sposób nieuczciwy. Co więcej, zapisy te powinny również określać sposób, w jaki zakład pracy rozstał się z danym pracownikiem. Żeby było jasne, najczęściej nie jest to porozumienie stron. Dzięki temu pracownik wie, że sztuczne napędzanie wyników zostanie przez Zarząd zauważone i nie będzie podstawą do wypłaty określonego wynagrodzenia.

Kiedy pieniądze, kiedy udziały?

Programy motywacyjne dla pracowników dzielą się na dwie – opisane zresztą wcześniej – formy. Wypłata premii w przelewie jest rozwiązaniem wygodnym, ale nie otwiera nowych perspektyw przed pracownikiem. Osoba taka z biegiem czasu oswoi się ze swym wyższym wynagrodzeniem i nie będzie aspirować, by z biegiem czasu starać się o kolejny awans.

Z kolei premia udziałowa nie przedkłada się na szybkie zyski finansowe. Metoda ta sprawdzi się w nowych firmach, które szybko zakładają nowe oddziały i filie. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że przejście na nowe (wyższe) stanowisko, nie zawsze musi wiązać się z sukcesem zawodowym. W tym przypadku degradacja może być bardzo bolesna i najprawdopodobniej będzie się wiązać z zakończeniem współpracy.

Kilka słów podsumowania

Niezależnie od wybranej formy, przejrzyste programy motywacyjne dla pracowników to obowiązkowy element ich wynagrodzenia. Jeśli pracownicy nie widzą żadnych perspektyw rozwoju (również płacowego) to nikt ich nie zmusi do wydajniejszej pracy na rzecz przedsiębiorstwa.

Redakcja jak-dorobic.pl

Redakcja "Jak Dorobić" to zespół ekspertów z różnych dziedzin, którzy łączą swoją wiedzę i doświadczenie, aby dostarczać praktyczne porady i inspirujące treści dla wszystkich, którzy pragną osiągnąć sukces w biznesie, finansach, pracy, marketingu, rozwoju osobistym i zakupach.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?