jak-dorobic.pl

biznes, praca, finanse

dział finansowy
Biznes

Czy firma powinna posiadać własny dział finansowy?

Bez względu na rozmiar czy branżę firmy, mniej lub bardziej rozbudowany dział finansowy stanowi jej nieodzowną część. Pełni on zasadniczą rolę w zarządzaniu zasobami, planowaniu i kontrolowaniu wydatków oraz wspieraniu podejmowania strategicznych decyzji. Wyjaśniamy znaczenie działu finansowego oraz korzyści z jego utworzenia w przedsiębiorstwie. 

Czym jest dział finansowy?

Dział finansowy, określany również działem księgowo-finansowym lub działem kontroli finansowej, to szczególny obszar firmy, którego zadaniem jest zarządzanie finansami organizacji. Działy finansowe skupiają w swoich szeregach specjalistów z dziedziny finansów, rachunkowości, analizy danych oraz planowania finansowego. Zwykle działają pod nadzorem dyrektora finansowego, a ich wspólna wiedza ekspercka i umiejętności finansowe są niezbędne w zapewnieniu długoterminowego sukcesu biznesowego.

Jakie są zadania działu finansowego?

Kluczową rolę w stabilnym i zrównoważonym rozwoju firmy odgrywa właśnie dział finansowy. Do jego kluczowych celów należy zapewnienie prawidłowego funkcjonowania firmy poprzez monitorowanie i kontrolowanie finansów oraz wspieranie zarządu w podejmowaniu strategicznych decyzji opartych na danych finansowych. Dział finansowy odpowiada również za zgodność firmy z przepisami i regulacjami podatkowymi.

Zadania działu finansowego są rozbudowane i obejmują:

  • księgowość – prowadzenie rachunkowości, zarządzanie rachunkami bankowymi, tworzenie bilansów i rozliczeń podatkowych,
  • planowanie finansów – przygotowywanie budżetów i prognoz finansowych w celu kontrolowania wydatków i tworzenia celów finansowych,
  • analiza i raportowanie – przygotowywanie raportów finansowych dla zarządu,
  • zarządzanie ryzykiem – identyfikacja ryzyka związanego z czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Alternatywą dla wielu zadań realizowanych przez własny dział finansowy są firmy consultingowe takie jak CMT Advisory, które  doradzają klientom, aby mogli bezpiecznie i komfortowo realizować swoje cele, a podejmowane decyzje biznesowe umacniały pozycję ich firm. 

Dlaczego warto utworzyć dział finansowy?

Dział finansowy pełni pieczę nad firmowymi kosztami, co pozwala minimalizować ryzyko ewentualnych problemów finansowych. Pracownicy działu finansowego przedstawiają analizy niezbędne do podejmowania decyzji biznesowych, będąc tym samym wsparciem dla zarządu w kwestii przejęć, inwestycji czy zmian struktury kapitałowej. Tworzenie budżetów przez dział finansowy natomiast umożliwia długoterminowe planowanie i osiąganie założeń finansowych.

Które firmy powinny mieć dział finansowy?

Każda firma, niezależnie od obszaru działalności czy wielkości, powinna rozważyć utworzenie działu finansowego. Jego obecność ma szczególne znaczenie w przypadku przedsiębiorstw działających w branżach charakteryzujących się zmiennością i ryzykiem finansowym. W mniejszych firmach może to być zespół składający się z jednego specjalisty, a w większych bardziej rozbudowany i obejmować więcej specjalistycznych ról. 

Materiał zewnętrzny