jak-dorobic.pl

biznes, praca, finanse

Finanse

Jak udokumentować wkład własny do kredytu?

Kredyt hipoteczny jest popularną formą finansowania transakcji związanych z zakupem nieruchomości. Jednak by uzyskać ten kredyt pod hipotekę, należy liczyć się z tym, że bank udzieli takiego wsparcia, jeśli kredytobiorca wyłoży własny wkład. Nie wystarczy przy tym sporządzić stosownego oświadczenia, w którym deklaruje się wysokość wkładu własnego. Zatem, jak udokumentować wkład własny do kredytu hipotecznego?

Wkład własny potwierdzony rachunkiem bankowym

Z racji tego, że digitalizacja postępuje i każdy chętnie korzysta z rozwiązań dostępnych przez Internet, przedstawiciel banku także przystaje na takie rozwiązania. Jeśli chodzi o sposób udokumentowania wkładu własnego, najczęściej wystarczy, że kredytobiorca posiada rachunek bankowy. Jako że bank potrzebuje mieć udokumentowaną historię finansową osoby wnioskującej o kredyt hipoteczny, należy przedstawić odpowiedni wydruk, który potwierdzi zdolność finansową potencjalnego kredytobiorcy. Warto przy tym pamiętać, że właścicielem konta bankowego musi być osoba, która stara się o kredyt hipoteczny, czyli ta, która składa wniosek do banku. W przeciwnym razie załączony dokument nie będzie brany pod uwagę, gdyż w ocenie banku nie ma swojej mocy prawnej.

Wkład własny potwierdzony lokatą

Inną formą potwierdzenia wkładu własnego, na którą wnioskujący o kredyt hipoteczny może się zdecydować, jest udokumentowanie wkładu za pomocą lokaty. Oczywiście ten wariant jest możliwy tylko wtedy, gdy ktoś faktycznie korzysta z lokaty oraz gdy zgromadzone środki na takim koncie są wystarczające, by można było pokryć nimi całą wartość wymaganego wkładu własnego. Nie wystarczy przy tym po prostu prowadzić rachunku w postaci lokaty, ale, tak jak w przypadku konta bankowego, należy przedstawić odpowiedni wydruk jako akceptowalny przez bank dokument.

Wkład własny potwierdzony akcjami

Poza tak zwaną faktyczną gotówką lub środkami zgromadzonymi na różnych rachunkach, instytucje bankowe również akceptują papiery wartościowe jako wkład własny. Warto jednak pamiętać, by przedstawić odpowiedni szacunek wartości tych akcji, żeby przedstawiciel banku nie miał wątpliwości co do tego, ile środków można uzyskać za takie papiery wartościowe. Trzeba też liczyć się z tym, że nie każdy bank może akceptować akcje jako formę wkładu własnego. Jest to bowiem zawsze jakiś wariant płynnych środków finansowych, których wartość nie jest stała. Dlatego też przedstawianie akcji jako wkładu własnego bywa ryzykownym rozwiązaniem. Na stronie https://www.lokatowekorzysci.eu/ znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Wkład własny potwierdzony nieruchomością

Czy nieruchomość może być formą wkładu własnego? Tylko wtedy, gdy kredytobiorca zawrze już umowę związaną ze sprzedażą posiadanej nieruchomości. W takiej sytuacji banki oczekują, że będą mieć wgląd w zawartą umowę przedwstępną, od której nie ma odwołania. Oznacza to, że bank ma wtedy pewność, że posiadana nieruchomość zostanie spieniężona, a środki, które wnioskujący uzyska, wystarczą, by pokryć wkład własny do wymaganej jego wartości. Z kolei chcąc przedstawić nieruchomość jako wkład własny, której nie zamierza się sprzedawać, trzeba się liczyć z tym, że bank nie będzie akceptował takiego rozwiązania. Dzieje się tak, ponieważ instytucja bankowa woli mieć realną wartość finansową czarno na białym niż wartość nieruchomości, która, podobnie jak papiery wartościowe, nie jest wartością stałą. Niemniej zawsze można sprzedać dowolną nieruchomość – nie tylko działkę, czy dom, ale również mieszkanie, czy dowolny inny obiekt, którego jest się właścicielem. Bank nie powinien robić większych trudności, szczególnie, gdy zawsze przedstawi się już podpisaną umowę przedwstępną.