jak-dorobic.pl

biznes, praca, finanse

Praca

Umowa zlecenie a urlop wypoczynkowy

Młodzi pracownicy często nie zwracają uwagi na rodzaj podpisywanej z pracodawcą umowy. Chcą zarobić jak najwięcej i tylko to ma dla nich znaczenie. Nie zastanawiają się nad składkami emerytalnymi oraz ich wysokością, a także jakie nieprzyjemności niesie za sobą konkretny rodzaj umowy podpisanej z pracodawcą. Można się czasem poczuć rozczarowanym.

Umowa zlecenie

Podstawowym problemem tego typu umowy wiążącej pracownika z pracodawcą jest fakt, że nie podlega ona prawu pracy. Dużo ludzi zastanawia się jak wygląda umowa zlecenia a urlop. Różne firmy różnie rozwiązują to zagadnienie. Niektórzy pracodawcy wypisują na czas nieobecności pracownika przerwę w zleceniu. Oczywiście wiąże się to z tym, że za ten okres nie przysługuje pracownikowi wynagrodzenie.

Dobry szef

Umowa zlecenie podlega prawu cywilnemu. Postanowienia opisane i podpisane w takiej umowie będą obowiązywały w trakcie czasu pracy. W kwestii urlopu może się okazać, że szlachetny pracodawca uzna i podpisze w dokumencie takim paragraf, z którego będzie wynikało, że pracownikowi przysługuje płatny urlop wypoczynkowy na określonych zasadach. Jest to niestety raczej rzadkość.

Nie tylko umowa zlecenie

Każdy rodzaj umowy między pracownikiem a pracodawcą ma swoje wady. W przypadku umowy zlecenie z pewnością jest to fakt braku urlopu. Pozornie najgorszym rodzajem pisemnego zobowiązania jest umowa o dzieło. Najbezpieczniejsza z punktu widzenia pracownika i pracodawcy jest prawdziwa umowa o pracę. Przedsiębiorcy często unikają jej w pełnym wymiarze z racji wysokich kosztów, które trzeba ponieść przy każdym pracowniku. Dla osoby podejmującej prace problemem jest okres wypowiedzenia, który w zależności od stażu pracy może wynosić nawet trzy miesiące. Może być to bolesne w przypadku gdy chce się szybko zmienić zajęcie w wyniku pogorszenia warunków. Nie ma co się oszukiwać. Bycie zadowolony z wykonywanej pracy to jedno, ale każdy człowiek pracuje dla pieniędzy i to wysokość wynagrodzenia jest zazwyczaj kluczowa.

Każdy rodzaj umowy jest stworzony w jakimś konkretnym celu. Umowa o dzieło ma za zadanie połączyć dwie strony w celu wykonania od początku do końca konkretnej czynności opisanej w dokumencie np. skoszenia trawnika. W przypadku zlecenia pracownik zobowiązuje się do wykonania czynności prawnej, której zasady opisane są na stronach umowy. Umowa o pracę to ta, która powinna być sporządzana w przypadku podejmowania pracy długotrwałej u pracodawcy. Zapewnia ona odpowiednie traktowanie, urlop wypoczynkowy, a także określa wiele innych obowiązków i praw.